Contacta

Organitzadors:

Genis Cuadros Claria, Director Executiu.686935557

Salvador Tous, Responsable de Seguretat Viaria i Gestiò 669453373

Mail de La Nocturna de la Segarra nocturna@brianco.cat

Ramon Tous,President del Club BTT La Segarra.650746534