Contacta

Organitzadors:

Genis Cuadros Claria Director Executiu.686935557

Salvador Tous Responsable de Seguretat Viaria i Gestiò 669453373

Mail de La Nocturna de la Segarra nocturna@brianco.cat

President del Club BTT La Segarra Cai Gomez