Funcionament

Els participants rebran en sortir un full de ruta. Els participants hauran de seguir les instruccions donades en el full de ruta per anar completant controls en el que es posarà una marca per part dels membres de l'organitzaciò a la targeta de pas.

Exemple de full de ruta

La mida és de mig full DIN A4.

Explicaciò informaciò full de ruta

Targeta de pas

Els participants hauran de completar tots els controls i en l'ordre marcat. Els participants que perdin la targeta de control n'hauran de sol.licitar una de nova en primer control que es trobin. La manca de una marca suposarà la desqualificaciò. Al completar el recorregut els equips hauran de lliurar la targeta, en cas de que l'hagin perdut es contrastarà amb el registre dels controls.