Publicarem el dia 28 de juny de 2018, la llista d'equips inscrits i ordre de sortida.